News Flash:

Angajari la Primaria Pascani. Se depun dosare pentru ocuparea unor functii publice prin concurs

6 Ianuarie 2015
663 Vizualizari | 0 Comentarii
Newsletter
BZI Live Video Divertisment
Video Monden
Muzica Populara Curs valutar
EUR: 4.7509 RON (0.0000)
USD: 4.1988 RON (0.0000)
Horoscop
berbec
taur
gemeni
rac
leu
fecioara
balanta
scorpion
sagetator
capricorn
varsator
pesti
primaria

Primăria Municipiului Paşcani organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unor funcţii publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate în data de 05.02.2015 la ora 10,00 – proba scrisă şi în data de09.02.2015 la ora 10,00  interviul.

Probele stabilite pentru concurs: selecţia dosarelor de înscriere, proba scrisă şi interviu .

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul instituţiei în termen de 20 zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, partea a III-a (până la data de 26.01.2015 inclusiv, ora 16,00).

Condiţii generale de participare la concurs pentru toate posturile :

-candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare .

Concursul se organizează pentru ocuparea următoarelor 4 funcţii publice de execuţie vacante :

1.  consilier, clasa I,grad profesional debutant din cadrul Serviciului Urbanism şi Amenajări Teritoriale:

-studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

2. inspector, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului Unitatea de Monitorizare a Serviciilor Publice :

-studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

- condiţii de vechime de  minim 1 an, în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice ;

3. consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Monitorizarea Serviciilor de Transport  :

-studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ingineria transporturilor sau în domeniul inginerie mecanică;

-condiţii de vechime de  minim 9 ani, în specialitatea studiilor necesare exercitării

funcţiei publice ;

4. inspector, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului Informatizare:

-studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în unul din următoarele domenii:

- informatică,

-inginerie electrică, electronică şi telecomunicaţii,

-ingineria sistemelor, calculatoare şi tehnologia informaţiei;

-condiţii de vechime de  minim 1 an, în specialitatea studiilor necesare exercitării

funcţiei publice ;

Bibliografia în vederea participării la concurs. Candidaţii vor avea în vedere

la studierea actelor normative din bibliografie inclusiv republicările, modificările şi completările acestora :

1. consilier, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Serviciului Urbanism şi Amenajări Teritoriale:

1. Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
2. Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, (r2), cu modificările şi completările ulterioare;
3. Legea nr. 7/2004, privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicată;
4. Legea nr. 10 / 1995 privind calitatea in constructii, cu modificările şi completările ulterioare;
5. Legea nr. 350/2001  privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare,
6. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
7. Ordinul nr. 839/2009,   pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificările si completările ulterioare

8. Ordinul MLPAT nr.176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal,
9. H.G. nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicata, cu modificările şi completările ulterioare, 
10. H.G. nr. 300/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau mobile, cu modificările şi completările ulterioare, 
11. Legea nr. 287/2009 privind Codul civil republicată, cu modificările si completările ulterioare.
12. H.G. nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare ;
13. H.G. nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare - Anexa 4 – REGULAMENT privind urmarirea comportarii in exploatare, investitiile in timp si postutilizarea constructiilor;

2. inspector, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului Unitatea de Monitorizare a Serviciilor Publice:

1. Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;
2. Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, (r2), cu modificările şi completările ulterioare ;
3. Legea nr. 7/2004, privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicată;
4. H.G. nr. 246/ 2006 pentru aprobarea Strategiei nationale privind accelerarea dezvoltarii serviciilor comunitare de utilitati publice ;
5. Legea nr. 51/2006 serviciilor comunitare de utilitati publice, republicată;
6. Legea nr. 241/2006 serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, republicată;
7. Legea nr. 325/2006 serviciului public de alimentare cu energie termică, cu modificările şi completările ulterioare ;
8. Legea serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006, republicată;
9.  Legea nr. 99/2014 pentru modificarea şi completarea Legii serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006;
10.  H.G. nr. 348/1993, privind contorizarea apei şi a energiei termice la populaţie, instituţii publice şi agenţi economici;
11. H.G. nr. 933 /2004 privind contorizarea consumatorilor racordati la sistemele publice centralizate de alimentare cu energie termică, modificată şi completată prin H.G. nr. 609/2007;

12. Legea  nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
13. Legea  energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare ;
14. Legea  nr. 127/2014 pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale  nr. 123/2012 şi a legii petrolului nr. 238/2004;

3.consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Monitorizarea Serviciilor de Transport:

1.Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

2.Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, (r2), cu modificările şi completările ulterioare;

3.Legea nr. 7/2004, privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicată;

4.Legea nr. 38 / 2003 privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere, cu modificarile si completarile ulterioare;

5. Legea nr. 92 / 2007 a serviciilor de transport public local, cu modificarile si completarile ulterioare;

6.Legea nr. 218 / 2009 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 74/2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere;

7.Ordonanta nr. 27 / 2011 privind transporturile rutiere, cu modificarile si completarile ulterioare;

8.Ordinul nr.206/2007 pentru aprobarea Regulamentului – cadru de autorizare a autorităţilor de autorizare pentru serviciile de transport public local, cu modificarile si completarile ulterioare;

9.Ordin nr. 1.007 / 2010 pentru modificarea si completarea Normelor privind organizarea si efectuarea transporturilor rutiere si a activitatilor conexe acestora, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1.892/2006

10. Ordin nr. 353 / 2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007;

11. Ordin nr. 972 / 2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru pentru efectuarea transportului public local si a Caietului de sarcini-cadru al serviciilor de transport public local;

12. Ordin nr. 243 / 2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane, bunuri ori marfuri in regim de taxi.

4. inspector, clasa I,  grad profesional asistent din cadrul Compartimentului Informatizare:

1.  Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
2.  Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, (r2), cu modificările şi completările ulterioare;
3.  Legea nr. 7/2004, privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicată;
4.  H.G. nr. 1007/2001 pentru aprobarea Strategiei privind informatizarea administraţiei publice;
5.  Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea emnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare;
6.  H.G. nr.1085/2003 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 161/2003, cu modificările şi completările ulterioare;
7.  Legea 455/2001, privind semnătura electronică, cu modificările şi completările ulterioare;

Bibliografie de specialitate:

1. Configurare reţele (TCP/IP, Net Bios, IPX/SPX),

2.Instalare/configurare servere reţea (Windows 2008 Server, Windows 2000 Server, Windows NT Server),

3. Limbaje de programare: Visual Fox Pro, C#, Visual Basic, PHP

4.Baze de date : Microsoft SQL, MySQL, PostgreSQL, Access, Fox Pro;

5. Microsoft Office, Open Office,

6.Conceptul de Internet şi Intranet.

Condiţiile de desfăşurare a concursului, condiţiile de participare la concurs şi bibliografia stabilită se afişează la sediul instituţiei şi pe site-ul  www.primariapascani.ro.

Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0232/762300, interior 111-  compartiment Management Resurse Umane.

Condiţii generale de participare la concurs pentru toate funcţiile publice :

Poate ocupa o funcţie publică persoana care îndeplineşte următoarele condiţii prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare:

a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;

g) îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;

h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

i) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

j) nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.

Dosarul de înscriere la concurs se depune la sediul Primăriei municipiului Paşcani şi trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49  din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare :

1. formularul de înscriere, prevăzut în anexa nr. 3 la H.G. nr. 611/2008 care se obţine de la secretariatul comisiei;
2. copia actului de identitate şi ale altor acte de stare civilă(certificat de naştere, casătorie,livret de familie, livret militar);
3. copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
4. copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi după caz în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
5. cazierul judiciar (acesta poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere, cu obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declatrat admis în urma selecţiei dosarelor, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire) ;
6. adeverinţă care să ateste  starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate, care să conţină, în clar, numărul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice;
7. declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţă care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică;
8. dosar cu şină sau de încopciat.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs .


10 00
Distribuie:  

Realitatea.net

Din aceeasi categorie

Mica publicitate

© 2019 - Pascani.BZI - Toate drepturile rezervate
Page time :0.1952 (s) | 35 queries | Mysql time :0.038658 (s)