News Flash:

Primaria Pascani cauta muncitori necalificati

11 Mai 2016
1160 Vizualizari | 0 Comentarii
Newsletter
BZI Live Video Divertisment
Video Monden
Muzica Populara Curs valutar
EUR: 4.7569 RON (+0.0427)
USD: 4.1883 RON (+0.0392)
Horoscop
berbec
taur
gemeni
rac
leu
fecioara
balanta
scorpion
sagetator
capricorn
varsator
pesti
Primaria Pascani

Primăria Municipiului Paşcani organizează concurs de recrutare pentru ocuparea a 5 posturi contractuale de execuţie vacante de muncitor necalificat din cadrul Serviciului Seră şi Administare Spaţii Verzi. Examenul scris va avea loc în data de 31.05.2016 la ora 10,00, iar în termen de maxim 4 zile lucratoare de la data susținerii probei scrise  interviul, astfel:

– 4 posturi contractuale de execuție vacante de muncitor necalificat  și

– 1 post contractual de execuție temporar vacant (până la data de 11.03.2018) de muncitor necalificat. 

Concursul consta in trei etape succesive, si anume: selecţia dosarelor de înscriere, proba scrisă şi interviu.  
 
Dosarele de înscriere se depun la sediul instituţiei în termen de 10 zile lucrătoare de la data afişării anunţului  (până la data de 23.05.2016 inclusiv, ora 15,30).

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant, candidații trebuie să indeplinească următoarele condiţii conform articolului 3 al  Regulamentului-cadru aprobat prin Hotararea de Guvern. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Bibliografia în vederea participării la concurs.

Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografie inclusiv republicările, modificările şi completările acestora:

 – pentru cele cinci posturi  vacante de muncitor necalificat :

  1. Legea nr. 319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca, cu modificările şi completările ulterioare;

 2. Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare;

 3. Legea nr. 477/2004, privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritatile şi institutiile publice.

Condiţiile de desfăşurare a concursului, condiţiile de participare la concurs şi bibliografia stabilită se afişează la sediul instituţiei şi pe site-ul  www.primariapascani.ro.

Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0232/762300, interior 111-  compartiment Management Resurse Umane.

Dosarul de înscriere la concurs se depune la sediul Primăriei municipiului Paşcani şi trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 6 din H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare :

1. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei publice ;

2. copia copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz, precum şi copii ale altor acte de stare civilă (certificat de naştere, casătorie, livret militar, livret de familie);

3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ;

4. carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

5. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului;

6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

7. curriculum vitae

8. alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului

9. dosar cu şină sau de încopciat.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.


concurs de recrutare interviul bibliografia cinci posturi
Distribuie:  

Realitatea.net

Din aceeasi categorie

Mica publicitate

© 2019 - Pascani.BZI - Toate drepturile rezervate
Page time :0.1689 (s) | 35 queries | Mysql time :0.036315 (s)